ADLİ ANTROPOLOJİ

                    


Antropometri; antropos ve metris (insan ve ölçü) sözcüklerinin birleştirilmeleriyle elde edilmiştir.  Genel anlamıyla, insan bedeninin nesnel özelliklerini, belirli ölçme yöntemleri ve ilkeleriyle boyutlarına ve yapı özelliklerine göre sınıflandıran sistematik bir tekniktir. Günümüzde de beden tipi ve boyutları konularında antropometri tek dayanak olarak benimsenmektedir.   

Antropometri bir sonuç değil sonuca ulaşma yoludur.  Sonuca ulaşma yolunda ölçülerin seçiminin, üzerinde çalışılan konuya uyumu ve doğru yanıtları verebilme niteliği önem kazanır.  

Fizik antropoloji’de canlı ya da ölü insan ölçülerini gösteren sistematik teknikler “antropometri” deyimiyle anlatılmaktadır.  Antropometri Fizik Antropolojinin temeli olarak benimsenir.  

Araştırıcılar tarafından uzun zamandan beri kullanılmakta olan antropometri tekniği, somatometrik ölçüleri içerir.  Ölçüler için belirlenmiş vücut noktalarını seçerek özel pozisyonlar ve ölçüm teknikleri kullanılır.

Antropometrik karakterler doğrudan kişilerin cinsiyetleri, vücut özellikler ve vücut şekilleri ile doğrudan ilişkilidir.  Bu nedenle bu karakterler kişilerin niteliklerinin ve genel vücut özelliklerinin belirlenmesinde objektif olarak Adli vakalarda kullanılmaktadır.   Günümüz teknolojik gelişmelerine bağlı olarak kişilerin fiziksel boyutları ve karakterlerinin kimliklendirme çalışmalarında önemli bir yere sahip olmaya başladığıda kaçınılmaz gereksinmelerden olmaya başlamıştır.  Antropometrik ölçüler adli vakalarda cinsiyetin belirlenmesinde, yaş tahmini çalışmalarında ve fiziksel boyutların belirlenmesinde özellikle boy uzunluğu belirleme çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

                          http://www.adliantropoloji.com/images/slideheader0.jpg 


                      http://www.adliantropoloji.com/images/slideheader1.jpg

 Copyright © 2022. All Rights Reserved.