ADLİ ANTROPOLOJİ

 Antropoloji çalışmalarında iskeletler üzerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bireyin cinsiyetinin güvenilir bir şekilde belirlenmesidir.  Cinsiyet tayininde kullanılan yöntemler antroposkopik ve metrik olmak üzere iki temel grupta toplanmaktadır. Yapılan çalışmalarda cinsiyet tayini yapılırken mümkün olduğunca bütün kemiklerin morfolojik yapısı göz önünde bulundurularak bireyin cinsiyeti saptanmaktadır.    Özellikle kemiklerin genel yapılarının gözlenmesinden yola çıkılarak tuber frontale’nin gelişim derecesine, os occipitale ve kafatasındaki diğer kemiklerdeki kas tutunma yerlerinin belirginliğine, yüz, diş, altçene özelliklerine, uzun kemiklerin sağlamlık ve irilik derecesine, femurda linea aspera’nın ve özellikle kalça kemerinin genel yapısına bakılarak cinsiyet tayini yapılmaktadır.  Çocuklarda ergenlik çağına kadar güvenilir ve yaygın olarak cinsiyet tayini yapılmamaktadır. İskeletler üzerinde yapılan araştırmalarda cinsiyet belirlenmesi tüm kemiklerin tam olduğu bireylerde çok güvenilir olarak yapılabilmektedir (sadece pelvisten % 95, sadece kafatasından % 92, sadece pelvis ve kafatasından % 98, yalnızca uzun kemiklerden % 80, uzun kemikler ve pelvisten % 98 oranında doğru cinsiyet tayini yapılabilmektedir).Kafatası İskeletinden Cinsiyet Belirleme

http://www.adliantropoloji.com/images/539891a3-bf51-4f8d-8303-56f678089a77.pnghttp://www.adliantropoloji.com/images/20140520_162716.jpg


Pelvis İskeletinden Cinsiyet Belirleme

 

Kafatası ve Pelvis İskeleti Dışındaki Kemiklerden Cinsiyet Belirleme

 

                                                                                                                                                      geri 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.