ADLİ ANTROPOLOJİ


Birçok hastalık gelişim özelliklerine bağlı olarak kemikler üzerinde çeşitli izler bırakabilmektedir. Bu izlerin incelenmesiyle prehistorik ve protohistorik insanların hastalıkları ve sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Ancak her hastalık iskelet sistemini etkilememektedir. Bu nedenle eski dönem insanlarının sağlık sorunları hakkındaki bilgilerimiz eksik kalmaktadır. Hastalıkların bazıları farklı patolojik özelliklere sahip olsalar da kemikleri benzer şekilde etkileyebilmektedirler. İskelet kalıntıları incelenirken sıklıkla karşılaşılan hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

1. Artiritis

2. Kırıklar

3. Enfeksiyonlar

4. Konjenital Anomaliler

5. Dolaşım Sistemi Hastalıkları

6. Tümörler

7. Metabolik Hastalıklar

8. Endokrin Hastalıkları

9. Kan Hastalıkları

10. Diğer Hastalıklar

 

İskeleti etkileyen hastalıkların yanı sıra dişlerde de tanımlanabilen ve yaygın görülen hastalıklar vardır. Bu hastalıklar ise, diş çürüğü, apse, periodontal hastalıklar, maloklüzyon v.b. dir.


  

                                                                                                                                                    geri 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.