ADLİ ANTROPOLOJİ

Doğumdan sonraki 6. aydan itibaren süt dişleri çıkmaya başlar.  İlk çıkan süt dişleri alt incisive dişleridir.  Süt dişleri 6. yaştan itibaren yerlerini daimi dişlere bırakırlar.SÜT DİŞLERİ

http://www.adliantropoloji.com/images/s%c3%bct%20di%c5%9fleri.jpg

 

Çocuklarda 6. yaştan itibaren süt dişleri  yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar.  İlk çıkan daimi dişler 1. Molar ve 1. incisive dişlerdir.DAİMİ DİŞLER

http://www.adliantropoloji.com/images/daimi%20di%c5%9f.jpg

 

 

 

DİŞ KONUMLARI

http://www.adliantropoloji.com/images/di%c5%9fgrup.jpg

 

                                                                                                                                                      geri 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.