ADLİ ANTROPOLOJİ

Kafatasını (Cranium) oluşturan kemikler iki kısma ayrılarak incelenmektedir.

Beyni çevreleyen ve koruyan kemikler (neurocranium) 13 kemik

Yüz iskeletini oluşturan kemikler (splanchnocranıum) 16 kemik

NEUROCRANIUM

os frontale (1),

os parietale (2),

os temporale (2),

os sphenoidale (1),

os occipitale (1),

malleus (2),

incus (2)

stapes (2)

SPLANCHNOCRANIUM

os maxillae (2),

os palatin (2),

os vomer (1),

concha nasalis inferior (2),

os ethimoidale (1),

os lacrimale (2),

os nasale (2),

os zygomatic (2),                                                                                                                                                      geri 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.