ADLİ ANTROPOLOJİ

ADLİ TIP

Adli Tıp nedir, çalışma alanları nelerdir?

aDLİ ANTROPOLOJİ

Adli Antropoloji nedir, uğraşı alanları nelerdir?

ADLİ ANTROPOMETRİ

Adli Antropometri nedir? 

ÖNERİ

Kitap, makale, yazı, internet sitesi

DUYURULAR


ICFA 2022: 16. International Conference on Forensic Anthropology March 21-22, 2022 in Istanbul, Turkey


Adli Antropoloji

Fiziki Antropoloji-Osteoloji-Kimliklendirme-Analiz-Adli Tıp

Antropoloji, insanın kökenini, fiziksel yapısını, davranışlarını, sosyal ve kültürel gelişimini araştıran bilim dalıdır. Adli Antropoloji, Antropoloji biliminin çalışmaları sonucu geliştirdiği yöntem, teknik ve teorileri adli vakalara uygulayan Fizik Antropolojinin bir yan dalıdır.  Adli Antropolojinin genel çalışma sahası üç alt disipline ayrılmaktadır.  

1) Adli Osteoloji

2) Adli Arkeoloji

  3) Adli Tafonomi

Adli Antropoloji alanı tarihsel gelişimi açısından yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir.  1972 yılında Adli Antropoloji, Amerikan Adli Bilimler Akademisince tanınan bir alan oldu ve 1978 yılında Amerika Adli Antropoloji Kurulu, Adli Antropologlar için bir sertifika oluşturdu.   

 

daha fazlası...booked.net


Copyright © 2022. All Rights Reserved.