"> ">

ADLİ ANTROPOLOJİ

DUYURULARFASE Advanced Course on Imagine and Forensic Anthropology and FASE Symposium

MONTPELLIER- FRANCE,  3-5 Sept 2015-----------------------------

Handbook of Forensic Anthropology and Archaeology (World Archaeological Congress Research Handbooks in Archaeology)


Adli Antropoloji

Fiziki Antropoloji-Osteoloji-Kimliklendirme-Analiz-Adli Tıp

Antropoloji, insanın kökenini, fiziksel yapısını, davranışlarını, sosyal ve kültürel gelişimini araştıran bilim dalıdır. Adli Antropoloji, Antropoloji biliminin çalışmaları sonucu geliştirdiği yöntem, teknik ve teorileri adli vakalara uygulayan Fizik Antropolojinin bir yan dalıdır.  Adli Antropolojinin genel çalışma sahası üç alt disipline ayrılmaktadır.  

1) Adli Osteoloji

2) Adli Arkeoloji

3) Adli Tafonomi

Adli Antropoloji alanı tarihsel gelişimi açısından yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir.  1972 yılında Adli Antropoloji, Amerikan Adli Bilimler Akademisince tanınan bir alan oldu ve 1978 yılında Amerika Adli Antropoloji Kurulu, Adli Antropologlar için bir sertifika oluşturdu.   

Daha Fazlası...
Designed by MS.